Správna rada Nadácie Milana Rastislava Štefánika má 9 členov a od 19. marca 2018 pracuje v zložení:

  • Prof. Dušan Bakoš - predseda správnej rady
  • prof. Ján Fuska - čestný predseda
  • Prof. Ján Bahna - podpredseda
  • PhDr. Bohumila Ferenčuhová
  • PhDr. Štefan Holčík - podpredseda
  • Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč
  • Ing. Milan Križánek
  • Ing. Peter Sadák
  • Ing. Igor Schmidt
  • PhDr. Ferdinand Vrábel

Stránka sa pripravuje. Jednotlivé články budú postupne aktualizované.


Joomla developer