Výstavy s tématikou M. R. Štefánik

Nadácia pripravila výstavy o živote diele Štefánika a jeho spolu pútnikov, ktorí prispeli ku vzniku slovenskej samostatnosti.

 

1.     Dr. Ján Papánek (1995)

Výstavu o živote a diele diplomata Dr. Jána Papánka pri príležitosti 50. výročia vzniku OSN usporiadala  a 7. decembra 1995 otvorila Nadácia Milana Milana Rastislava Štefánika spolu s Nadáciou Jána Papánka a Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika.

 

2. M. R. Štefánik a jeho mohyla na Bradle (1995)

Jedným z nosných bodov programu Nadácie M. R. Štefánika bola rekonštrukcia Štefánikovej  mohyly na Bradle, pretože obnovenie mohyly bolo aj  jedným z impulzov založenia Nadácie Milana Rastislava Štefánika. Výstava pozostávala  z  autentických fotografií, ktoré boli vyhotovené v rámci rekonštrukcie mohyly na Bradle a ktoré dokumentovali vtedajší stav v akom sa mohyla nachádzala a mali sa stať archívnymi dokumentmi aj pre budúcnosť. Vernisáž bola v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave 21 júla 1995. Výstavu, ktorú navštívilo cca 20 tisíc záujemcov bola postupne inštalovaná v Brezovej  pod Bradlom,  Košariskách, Piešťanoch, Myjava a ďalších  mestách.

 

3. Milan Rastislav Štefánik – astronóm, vojak, diplomat (2000)

Správna rada Nadácie M. R. Štefánika rozhodla o vytvorení putovnej výstavy, ktorá by obrazovou formou a krátkymi textami predstavila život a dielo M. R. Štefánika a históriu légií. Libreto napísali pracovníci  Slovenského národného múzea v Bratislave PhDr. Ladislav Takáč, PhD., v spolupráci  s PhDr. Ľudmilou Kurincovou. L. Takáč zaistil aj vyhotovenie kópii všetkých fotografií. Výstava pozostávala z 19 samonosných panelov rozmeru 65 x 220 cm. Konštrukcia panelov  umožňovala zostaviť panely v najrôznejších zostavách. Celkové náklady na výrobu panelov dosiahli 210.000.-Sk; dodávateľom bola firma N&V DESIGN, spol. s r.o., Bratislava. Na realizáciu výstavy finančne prispeli okrem Nadácie a Ministerstva kultúry SR, tiež pani Naďa Micherová rod. Žuffová z Bratislavy a firma RETIC a.s. Nové Sady.

A. Vernisáž na Slovensku  (2000 – 2002) Vernisáž sa uskutočnila v priestoroch Slovenského národného múzea za prítomnosti ministra kultúry SR pána Milana Kňažka. Výstavu, ktorá  trvala v Bratislave 3 mesiace navštívili žiaci základných a stredných škôl, potom bola inštalovaná v mestách  Pezinok, Trnava, Piešťany, Nové Mesto n/ Váhom, Trenčín, Predmier, Žilina, Topoľčany, Nitra, Šurany, Komárno, Levice, Zvolen, Krupina, Detva, Banská Bystrica. Zvolen, Martin, Liptovský Mikuláš, Košice, Spišská Nová Ves, Myjava, Brezová pod Bradlom, Stará Turá, Skalica na Slovensku. Nadácia podľa vopred dohodnutého harmonogramu presúvala výstavu do jednotlivých miest. Výstavu, ktorú na navštívilo okolo 100 tisíc návštevníkov finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR  a Ministerstva školstva SR.

B.   Prezentácia výstavy  v  Českej republike (2002) Na návrh vedenia Nadácie a po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí SR  bola putovná výstava v roku 2000 otvorená v Prahe za výdatnej pomoci veľvyslanca J. Baleka, Slovenského inštitútu v Prahe a Historického ústavu Armády Českej republiky. Vernisáž sa uskutočnila 6. mája 2002 vo vestibule Armádního muzea na Žižkove za prítomnosti veľvyslanca p. J. Baleka, zástupcov armády a českej tlače. Výstavu otvoril predseda Nadácie M. R. Štefánika Ján Fuska. Výstavu navštívili aj členovia delegácií generálneho štábu NATO, ktoré v tom čase rokovalo v Prahe.  Okrem Prahy výstava bola inštalovaná v Hodoníne, Valaškých Kloboukách a vo Vsetíne.

C.   Výstava  v Srbsku (2005) Vďaka spolupráci predsedu Nadácie M. R. Štefánika J. Fusku a Miroslava Kopečného, veľvyslanca Srbska v SR, za výdatnej podpory Milana Lajčáka, veľvyslanca SR v Belehrade bola v roku 2005 Putovná výstava  o Štefánikovi pri príležitosti osláv 200. výročia založenia Srbskej armády inštalovaná v Belehrade. Výstavu otvoril veľvyslanec  M. Lajčák v prítomnosti náčelníka generálneho štábu Srbskej armády 10. februára v Dome armády v Belehrade. V dňoch 17. a 18. februára 2005 navštívil Belehrad prezident SR R. Schuster  a pozrel si aj Putovnú výstavu. V Belehrade  navštívilo výstavu mnoho obyvateľov města, najmä príslušníkov armády a po dohode so slovenskými krajanskými  spolkami  a Maticou slovenskou vo Vojvodine výstava bola postupne prezentovaná v Kysáči, Starej Pazove, Novom Sade, Palánke,  Selenči atď. Na jej otvorenie nebol pozvaný nikto z Nadácie a zásluhy si prisvojili zástupcovia Matice slovenskej z Bratislavy. Výstava podľa informácií  srbskej ambasády mala  veľký úspech. Vojenský historický ústav srbskej armády doplnil výstavu o tri vlastné panely, ktoré pripomenuli účinkovanie Štefánika v srbskej armáde v čase 1. svetovej vojny.

D.   Pokračovanie výstavy na Slovensku (2005) V roku 2005 bola uzavretá dohoda s Vojenským historickým ústavom (VHU) v Bratislave o využívaní výstavy aj touto organizáciou. Na základe podpísanej zmluvy ostáva výstava majetkom Nadácie, ale jej domovským miestom sa stal VHÚ v Piešťanoch a je doplnkom jeho technickej expozície. Výstava bola zásluhou vedenia VHÚ umiestnená dlhšiu dobu  v pamätníku na Dukle  a aj v iných vojenských priestoroch, čo významne prispelo k objasneniu vzťahov príslušníkov SNP k M. R. Štefánikovi.


Joomla developer