Rady a vyznamenania nesúce názov M. R. Štefánika


Rad Sokola

Vojenské vyznamenanie „Rad sokola“, často uvádzaný aj ako „Rad Milana Rastislava Štefánika - Sokol“ bolo československé vyznamenanie vytvorené na návrh ministra vojny generála M. R. Štefánika určené pre vyznamenanie za zásluhy o oslobodenie Československa.  Rad Sokola navrhol  generál Štefánik  v októbri 1918 v priebehu inšpekcie čs. légií v Rusku.  Štefánik v Tokiu objednal výrobu Radu a krátko po príchode do Vladivostoku 17.11.1918  ho  začal udeľovať.  Po návrate do Paríža sa podieľal na vypracovaní stanov radu, ktoré boli zverejnené na jar 1919.  Základnou myšlienkou bolo „Založiť a udeľovať Rad, ktorým mohol byť vyznamenaný  každý vojak  od najnižšej po najvyššiu hodnosť“. Na tú dobu to bola pokroková myšlienka, ktorá si získala sympatie vojska. Rad dostali vojaci bojujúci pri Zborove, Bachmači, vojaci od Bajkalu, Samary a iných miest (verzia „s mečmi“), ale aj vojaci, ktorí sa bojov nezúčastnili, ale mali veľké zásluhy na logistickom zabezpečení vojska (verzia „bez mečov“). K 29. septembru 1919 bolo udelených 287 vyznamenaní s mečmi, 86 bez mečov, ale s hviezdou na stuhe a 21 bez mečov a bez hviezdy. Po smrti Štefánika sa idea tohto Radu vytrácala a samotné vyznamenanie ostalo platné iba v rámci Československého vojska operujúceho v Rusku.

Je pozoruhodné, že tento Rad spolu s ostatnými vyznamenaniami a titulmi bol zrušený na základe zákona  č. 61/1918 Zb. z 10. 12 .1918, ale už  v zákone   č. 243/1920 Zb. z 10 4. 1920 § 1sa  platnosť Radu obnovuje, ako prejav uznania za zásluhy a vznik a vývoj samostatného štátu Československého.

Rad Sokola - skupina vojenská s mečmi

Lit.: Měřička, V.: Čekoslovenská vyznamenání. Sv. I. Hradec Králové, ČSN 1973.

 

Rad Milana Rastislava Štefánika – ČSFR

Zákonom č. 404/1990 Zb. z 2.10.1992 o štátnych vyznamenaniach ČSFR v § 4 bol zriadený vojenský Rad Milana Rastislava Štefánika, ako vyznamenanie osôb ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o ochranu  a bezpečnosť Českej  a Slovenskej Federatívnej Republiky. Rad zanikol 31.12.1992.  Zákonom bolo zriadených 5 tried vyznamenania, pritom I. Trieda náležala prezidentovi ČSFR. Rad sa udeľoval  8. mája -  v deň  skončenia druhej svetovej vojny v Európe.

Rad Milana Rastislava Štefánika, 2. Trieda

Dekoráciu 2. triedy  tvorí  klenot na náhrdelnej  stuhe a radovou hviezdou, ktorá sa nosí na ľavej strane hrude. Klenot je biela a zlatom lemovaná päťcípa hviezda so stredovým kruhovým medailónom. V ktorom sa nachádza zlatý plastický portrét M. R. Štafánika. Reverz je hladký, v  stredovom medailóne modrej  farby sa nachádza zlatý znak ČSFR, okolo v kruhu vyryté heslo "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ".

Hviezda je desaťcípa, na stred má položený zmenšený radový klenot doplnený biely kruhovým nápisom  „VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ"

Hviezda, stužka a miniaturný odznak

V rokoch 1991 – 92 boli radom M.R. Štefánika 2. triedy  vyznamenaní  in memoriam:

Balabán Josef, brigádny generál

Bílý Josef, armádny generál

Danielovič   Vojtech, brigádny generál

Ferienčík Mikuláš, armádny generál MVDr.

Husák Otakar, brigádny generál Ing.

Janoušek  Karel, armádny generál RNDr.

Kristín Jozef M., brigádny generál

Kutlvašr  Karel, armádny generál

Luža Vojtěch B., armádny generál Ing.

Mašín Josef V.,  brigádny generál

Morávek Václav, podplukovník

Nosko Július, generálmajor

Vesel Mirko, brigádny generál

 

Kríž Milana Rastislava Štefánika

V odseku d)  zákona  č. 522/2008 Z.z. z 6. 11. 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky (nahrdzajúci  zákony č. 37/1994 Z.z. z 2. 2. 1994 a jeho novelizáciu č. 151/1997 Z.z. z 13.5. 1997 je definovaný Kríž Milana Rastislava Štefánika,
Kríž Milana Rastislava Štefánika sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasaním vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.
Kríž Milana Rastislava Štefánika, ktorý vznikol 2.2.1994 má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Uprostred kríža je v modro smtovanom medailóne plastický profil M. R. Štefánika. Na rube kríža je v strede štátny znak Sloveskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERIŤ - MILOVAŤ – PRACOVAŤ. . Stužka: Je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište na zadnej strane s pripínacou ihcou.

Kríž I. Triedy

 

Kríž II. Triedy

 

Kríž III. Triedy

Reverz kríža III. Triedy


Joomla developer