Vojenské rady a vyznamenania generála M. R. Štefánika

FRANCÚZSKO

Názov: Ordre National de la Légion d´Honeur – Chevalier (Rad čestnej légie 5. stupňa – rytier)

Dátum: 1914

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Ordre National de la Légion d´Honeur – Officier (Rad čestnej  légie 4. Stupňa – dôstojník)

Dátum: 1917

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Ordre National de la Légion d´Honneur – Commandeur (Rad čestnej légie 3. Stupňa – veliteľ)

Dátum: 14. 1. 1919 v Omsku

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Croix de la Guerre avec Palme   (Vojnový kríž 1914–15 na stuhe s palmou)

Dátum: 15. 8. 1915

Medaila:

Stuha:

 

Názov: L´Insigne des Bléssés de Guerre (Za zranenia s červenou hviezdou)

Dátum: 1915

Stuha:

 

Názov: La Médaille de Honneur des Affaires Étrangéres avec Glaives (Čestná medaila zahraničných záležitostí s mečmi)

Dátum: 1918

Medaila:

 

TALIANSKO

Názov: La Crocce al Merito di Guerra (Vojnový kríž)

Dátum: 7.8.1918

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Ordine di S. Maurizio e Lazzaro (Rad sv. Mórica a sv. Lazara – dôstojník)

Dátum: 1917

Medaila:

Stuha:

 

RUSKO

Názov: Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами (Rad  Sv. Vladimíra 4. Triedy s mečmi)

Dátum: 7.2.1917

Medaila:

Stuha:

 

SRBSKO

Názov: Zlatá medaila Miloša Obiliča Za chrabrosť

Dátum: 10.1915

Medaila:

 

ČESKOSLOVENSKO

Názov: Medaila Jána Žižku z Trocnova Za slobodu II. Stupňa

Dátum: udelená gen.mjr. R. Gajdom 4. 12. 1918 v Jekaterinburgu

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Československý vojnový kríž  1914-1919

Dátum: In memoriam 1919

Medaila:

Stuha:

 

Názov: Československá revolučná medaila

Dátum: In memoriam 1919

Medaila:

Stuha:

 

Zdroje:

  • Z.M.Duda: Historický kaleidoskop 2010/1 (http://www.historickykaleidoskop.cz/1-2010/svetoobcan-vedec-letec-diplomat-a-general-m.-r.-stefanik.html)
  • Graus I.: M.R.Štefánik a faleristika, in Hronský M., Čaplovič M. (ed): Generál Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat. VHU, Bratislava 1999, str. 218-236.

http://forum.valka.cz/


Joomla developer