M. R. Štefánik a Bradlo na poštových známkach Československej republiky

V roku 1935 pri 15. výročí smrti bola vydaná po prvý raz známka (kat. č. 291) s portrétom, generála M.  R.  Štefánika.  V ďalšom texte sa pod katalógovým číslo rozumie katalogové číslo POFIS.

 

Katalógové číslo: 291
Dátum vydania:18.5.1935
Platnosť do: 15.03.1937,
Náklad 128 740 000
Veľkosť: 18,7 x 20,3 mm
Návrh: B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

V roku 1936 bola vydaná séria známok nazvaná Portréty s vyobrazením  Jána Ámosa Komenského, Eduarda Beneša, Tomáša G. Masaryka  a Milana R.  Štefánika (kat. č. 302).

Katalógové číslo: 302
Dátum vydania: 27.5.1936
Platnosť do: 15.12.1939 v protektoráte, stiahnutá z obehu 01.12.1939,
na Slovensku do 31.07.1940
Náklad 94 510 000
Veľkosť: 19,0 x 20,8  mm
Návrh: B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

Pri príležitosti výstavy poštových známok  v Bratislave  v roku 1937 vydala pošta hárček s dvoma príležitostnými známkami 50 h (modrá - Tatry) a 1 Kč (červená - Bradlo) (Kat. č. A329/330). Hárček bol v predaji iba na výstave o od 24. 10. do 21. 11.1937. Známky z hárčeka sa predávali aj samostatne (kat. č. 330).

Katalógové číslo: 330
Štefánikova mohyla na Bradle, známka z hárčeka
Dátum vydania: 24.10.1937 platnosť do: 31.12.1937 
náklad 847 213 hárčekov
Veľkosť 29,5 x 23,8  mm
Návrh K.Vik
Rytec: K.Seizinger

 

 

Portrét Štefánika  se objavil na poštových známkach ešte dva razy, prvý raz  v tzv. 2. republike,  12. 11. 1938 (kat. č. 346). V nasledujúcom roku, keď už československá republika neexistovala,  vyšla 30. 3. 1939 modrá známka (kat. č. 351) s rovnakým názvom. Táto známka mala ešte stále názov štátu bez pomlčky: Československo. Bola však v platnosti iba na Slovensku, aj to iba jeden rok.

Katalógové číslo: 346
Dátum vydania 21.11.1938
Platnosť do: 15.12.1939 v Protektoráte, stiahnutá z obehu
01.12.1939, na Slovensku do  31.07.1940 
Náklad 65 197 000
Veľkosť 19,1 x 20,8  mm
Návrh B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

 

Katalógové číslo: 351
Dátum vydania 30.03.1939
Platnosť do:  31.07.1940  platila iba na Slovensku
Náklad 100 000
Veľkosť : 19,0 x 20,8  mm

 

 

Po rozbití Československej republiky v roku 1939 zanikli aj je poštové známky. Niektoré však sa krátku dobu používali s pretlačou nových štátov: Böhmen und Mähren / Čechy a Morava (Protektorát) a Slovenský štát (1939).

 

Katalógové číslo (Protektorát):  8
Dátum vydania: 15.07.1939

 

 

 

Po druhej svetovej vojne a obnovení Československa bola vydaná séria známok s portrétom M. R. Štefánika už v októbri 1945.

 

 

Katalógové číslo: 413 30h   fialovočervená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 69 200 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 416 80 h tmavozelená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 116 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 417 1 Kčs oranžová
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 78 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 421 2,40 Kčs  červená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 254 100 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 426 10 K šedomodrá
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 40 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 428 20 Kčs červenofialová
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 11 500 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

Ďalšia známka bola vydaná až po viac ako 20. rokoch, pri 50. výročí  úmrtia generála M. R. Štefánika v roku 1969.

 

„50. Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika“
Dátum vydania 4.5.1969
Návrh: Jozef Baláž
Rytec: J. Herčík
Náklad: 7 710 000 ks

 

 

 

„50. Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika“ – Obálka prvého dňa

 

 

 

 

 

 

Opäť muselo uplynúť ďalších viac ako 20 rokov, aby sa M. R. Štefánik, už naposledy objavil na Československej známke v sérii „Bratislavské motívy“, v roku 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislavské historické motívy – M. R. Štefánik – štvorblok, hárček
Dátum vydania 21.07. 1990
Rytec: Martin Činovský
Náklad: 175 000 ks

 

Bratislavské historické motívy – M. R. Štefánik – Obálka prvého dňa
Dátum vydania 21.07. 1990

 

 

 

 

 

 


Joomla developer