Správna rada Nadácie Milana Rastislava Štefánika má 9 členov a od 19. marca 2018 pracuje v zložení:

 • Prof. Dušan Bakoš - predseda správnej rady
 • prof. Ján Fuska - čestný predseda
 • Prof. Ján Bahna - podpredseda
 • PhDr. Bohumila Ferenčuhová
 • PhDr. Štefan Holčík - podpredseda
 • Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč
 • Ing. Milan Križánek
 • Ing. Peter Sadák
 • Ing. Igor Schmidt
 • PhDr. Ferdinand Vrábel

Štaturárnym zástupcom Nadácie Milana Rastislava Štefánika je jej správca:

 • Ing. Pavel Šesták

Správna rada menovala do funkcie revízora Nadácie Milana Rastislava Štefánika:

 • Ing. Ivana Sviteka


Joomla developer