Úvod

Položenie vencov pri Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave

Nadácia M.R.Štefánika - Novinky

Nadácia Milana Rastislava Štefánika

s podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

Vás srdečne pozývajú na pietny akt

 

Položenia vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave

v stredu, 4. mája 2016 o 19.00 hod.

 

za účasti štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky, zástupcov miestnej samosprávy a diplomatického zboru,

pri príležitosti 97. výročia jeho tragickej smrti M. R. Štefánika.

 

Bratislava, Nábrežie M. R. Štefánika, nákupné centrum Eurovea, 3 hodiny bezplatného parkovania.

 

Kontakty:

e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. +421 908 540 103

 

Darcov 2% dane odmeníme našimi knižnými publikáciami

Nadácia M.R.Štefánika - Novinky

Odmeníme darcov, ktorí sa rozhodnú poukázať 2 % (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

za zdaňovacie obdobie roku 2015 Nadácii Milana Rastislava Štefánika

 

Darcov, ktorí sa rozhodli alebo rozhodnú poukázať našej nadácii sumu do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2015, odmeníme našimi knižnými publikáciami. Ak takto poukážete finančné prostriedky na našu ďalšiu činnosť, zašleme na Vami udanú adresu knižné publikácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi nasledovne:

Knihy Vám zašleme po pripísaní darovanej čiastky na náš bankový účet. Pre identifikáciu Vášho daru prosíme oznámiť darovanú čiastku a Vašu adresu e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou na adresu Nadácia M. R. Štefánika, Albrechtova 11, 821 03 Bratislava.

Kto sa rozhodne darovať nám časť ním zaplatenej dane, môže použiť nasledujúci postup:

1.      Z tejto stránky si stiahne dva formuláre:

Stiahnúť formulár č.1 - Potvrdenie o zaplatení dane 

Stiahnúť formulár č.2 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

2.      Vyplní prvú časť Formulára č.1, kde uvádza svoje osobné údaje: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu a PSČ. O vyplnenie zvyšných údajov a ich potvrdenie požiada svojho zamestnávateľa ktorý je platiteľom jeho dane z príjmov.

3.      Následne vyplní Formulár č.2:

- do riadkov 01 až 11 formulára uvedie svoje osobné údaje

- do riadku 12  daň zníženú o daňový bonus z riadku 03 Formulára č.1

- do riadku 13 sumu, ktorú sa rozhodol nadácii poukázať, maximálne však do výšky 2% (3%) zo sumy z riadku 12, minimálne 3,- €

- do riadku 14 dátum zaplatenia dane z riadku 05 Formulára č.1

- v závere Formulára č.2 môže vyznačiť súhlasí s so zaslaním údajov príjmateľovi, doplní dátum a vyhlásenie podpíše

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže príjmateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré k vyhláseniu priloží.

4.      V termíne do 30.04.2016 predloží oba vyplnené a  potvrdené Formuláre č.1 a č.2 príslušnému správcovi dane, uvedenému vo Formulári č.1.

5.      Naša nadácia bola zaregistrovaná v Zozname príjmateľov 2% na rok 2016 pod registračným číslom 11090. Oprávnenie nadácie poberať 2% dane z príjmov si môže daňovník overiť v registri poberateľov na web stránke Notárskej komory SR: http://www.notar.sk/

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity našej nadácie orientované na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu a obnovu historických kultúrnych pamiatok, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín Milanom Rastislavom Štefánikom.

 

Výstava "Roky obeti bojov a nádejí (1914-1920)"

Nadácia M.R.Štefánika - Novinky

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny
Od júla 2015 si mohli túto putovnú výstavu pozrieť návštevníci v Košariskách, Myjave, Dunajskej Lužnej, Bratislave a Brezovej pod Bradlom.
   

Ponuka publikácií o M. R. Štefánikovi

Nadácia M.R.Štefánika - Novinky

Záujemcom o život, dielo a odkaz Milana Rastislava Štefánika ponúkame knižné publikácie, ktoré doteraz naša nadácia vydala:

Pri väčšom odbere je možná množstevná zľava.

Objednávky: Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Albrechtova 11, 821 03 Bratislava

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

   


Tvorba web stránok