Slovenské známky s portrétom M. R. Štefánika alebo obrazom Bradla

Prvá slovenská známka a obálka prvého dňa s motívom Bradla bola vydaná koncom roka 1993; súčasne bol vydaný aj hárček, poštový lístok a nálepné listy.  Táto známka bola vyhlásená za najkrajšiu poštovú známku roka 1993.

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo - známka
Číslo emisie: 23
Dátum vydania: 17.12.1993
Nominálna hodnota 16.00 Sk
Rozmery známky 40 x 26 mm

 

 

 

 

 

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo -hárček
Číslo emisie 23
Nominálna hodnota 16.00 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo – obálka prvého dňa / FDC
Číslo emisie: FDC 23
Nominálna hodnota 16.00 Sk
Autor návrhu hárčeka: K. Felix
Rytec známky:  M. Činovský 
Rytec hárčeka: F. Horniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo – poštový lístok
Číslo emisie 005 CDV 003/94
Dátum vydania 18.10.1994
Nomin. Hodnota 2.00 Sk
Grafická úprava Martin Činovský
Výtvarný návrh  Karol Felix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo  - Nálepný list
Dátum vydania: 17.12.1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohyla M. R. Štefánika Bradlo  - Nálepný list
Dátum vydania: 17.12.1993

 

V roku 2003 sa objavila spoločná emisia slovensko - francúzska známok s posrtrétom M. R. Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik –spoločné slovensko - francúzske vydanie
Číslo emisie 293
Dátum vydania 03.05.2003
Nominálna hodnota: 14 Sk
Rozmery známky 40 x 26 mm
Náklad 550 000; WNS SK009.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamätný list: Milan Rastislav Štefánik - spoločné slovensko - francúzske vydanie
Číslo emisie: 008 PaL 293/03
Dátum vydania: 03.05.2003
Nominálna hodnota 14.00 Sk
Autor návrhu: M. Činovský

 

Francúzsko – slovenská sláva pre spoločnú filatelistickú emisiu  Francúzska a Slovenska: takmer legendárna postava Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919) sa prirodzene núka na obsadenie tohto priestoru ktorý tvorí poštová známka. Pretože tento Slovák, ktorý sa v roku 1912 stal Francúzom je človekom zbližovania. Bol presvedčený, že najlepším prostriedkom na uchránenie českého a slovenského ľudu pred rakúsko – uhorskou stáročnou a zdrvujúcou nadvládou by bolo ich zjednotenie v jednom štáte. Vďaka svojej energii a nepoddajnosti, diplomatickým misiám a vyjednávaniam, sa mu podarilo uskutočniť sen o nezávislosti týchto národov. Dnes sa s Masarykom a Benešom považuje za jedného zo zakladateľov československého  štátu, ktorý sa zrodil 18(?). Októbra 1918. Založenie Československej republiky prispelo ku kultúrnym výmenám medzi Francúzskom a Slovenskom. Francúzsko priťahovalo talentovaných slovenských maliarov. Guillaume Apollinaire či André Breton mali vplyv na slovenskú poéziu. Slovenskí spisovatelia preniknutí francúzskou kultúrou, rovnako výdatne prispeli k zblíženiu našich dvoch krajín.

Milan Rastislav Štefánik - spoločné francúzsko - slovenské vydanie /PaL
Dátum vydania: 03.05.2003
Predajná cena: 8.20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik - spoločné francúzsko - slovenské vydanie /FDC – francúzsky produkt
Dátum vydania 03.05.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik - spoločné francúzsko - slovenské vydanie /FDC – slovenský produkt
Číslo emisie FDC 293
Dátum vydania 03.05.2003
Nominálna hodnota 14.00 Sk
Predajná cena 1.20 €
Náklad 6 000
Autor výtvarného návrhu:  Jozef Baláž
Rytec: Juraj Vitek 
Návrh pečiatky: Jozef Baláž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecké dni SIAD 2004, 12.6.2004
Poľná pošta, príležitostný let Bratislava – Sliač, MIG-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. výročie narodenia M.R. Štefánika - Poštový lístok s prítlačou
Číslo emisie 184 CDV 179/10
Dátum vydania 21.07.2010
Autor známky Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda

M. R. Štefánik a Bradlo na poštových známkach Československej republiky

V roku 1935 pri 15. výročí smrti bola vydaná po prvý raz známka (kat. č. 291) s portrétom, generála M.  R.  Štefánika.  V ďalšom texte sa pod katalógovým číslo rozumie katalogové číslo POFIS.

 

Katalógové číslo: 291
Dátum vydania:18.5.1935
Platnosť do: 15.03.1937,
Náklad 128 740 000
Veľkosť: 18,7 x 20,3 mm
Návrh: B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

V roku 1936 bola vydaná séria známok nazvaná Portréty s vyobrazením  Jána Ámosa Komenského, Eduarda Beneša, Tomáša G. Masaryka  a Milana R.  Štefánika (kat. č. 302).

Katalógové číslo: 302
Dátum vydania: 27.5.1936
Platnosť do: 15.12.1939 v protektoráte, stiahnutá z obehu 01.12.1939,
na Slovensku do 31.07.1940
Náklad 945 100 000
Veľkosť: 19,0 x 20,8  mm
Návrh: B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

Pri príležitosti výstavy poštových známok  v Bratislave  v roku 1937 vydala pošta hárček s dvoma príležitostnými známkami 50 h (modrá - Tatry) a 1 Kč (červená - Bradlo) (Kat. č. A329/330). Hárček bol v predaji iba na výstave o od 24. 10. do 21. 11.1937. Známky z hárčeka sa predávali aj samostatne (kat. č. 330).

Katalógové číslo: 330
Štefánikova mohyla na Bradle, známka z hárčeka
Dátum vydania: 24.10.1937 platnosť do: 31.12.1937 
náklad 847 213 hárčekov
Veľkosť 29,5 x 23,8  mm
Návrh K.Vik
Rytec: K.Seizinger

 

 

Portrét Štefánika  se objavil na poštových známkach ešte dva razy, prvý raz  v tzv. 2. republike,  12. 11. 1938 (kat. č. 346). V nasledujúcom roku, keď už československá republika neexistovala,  vyšla 30. 3. 1939 modrá známka (kat. č. 351) s rovnakým názvom. Táto známka mala ešte stále názov štátu bez pomlčky: Československo. Bola však v platnosti iba na Slovensku, aj to iba jeden rok.

Katalógové číslo: 346
Dátum vydania 21.11.1938
Platnosť do: 15.12.1939 v Protektoráte, stiahnutá z obehu
01.12.1939, na Slovensku do  31.07.1940 
Náklad 65 197 000
Veľkosť 19,1 x 20,8  mm
Návrh B. Heinz
Rytec: B. Heinz

 

 

Katalógové číslo: 351
Dátum vydania 30.03.1939
Platnosť do:  31.07.1940  platila iba na Slovensku
Náklad 100 000
Veľkosť : 19,0 x 20,8  mm

 

 

Po rozbití Československej republiky v roku 1939 zanikli aj je poštové známky. Niektoré však sa krátku dobu používali s pretlačou nových štátov: Böhmen und Mähren / Čechy a Morava (Protektorát) a Slovenský štát (1939).

 

Katalógové číslo (Protektorát):  8
Dátum vydania: 15.07.1939

 

 

 

Po druhej svetovej vojne a obnovení Československa bola vydaná séria známok s portrétom M. R. Štefánika už v októbri 1945.

 

 

Katalógové číslo: 413 30h   fialovočervená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 69 200 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 416 80 h tmavozelená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 116 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 417 1 Kčs oranžová
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 78 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 421 2,40 Kčs  červená
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 254 100 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 426 10 K šedomodrá
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 40 000 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

 

Katalógové číslo: 428 20 Kčs červenofialová
Dátum vydania 28.10.1945
Náklad: 11 500 000
Návrh: Jindra Schmidt
Rytec: Jindra Schmidt

 

 

Ďalšia známka bola vydaná až po viac ako 20. rokoch, pri 50. výročí  úmrtia generála M. R. Štefánika v roku 1969.

 

„50. Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika“
Dátum vydania 4.5.1969
Návrh: Jozef Baláž
Rytec: Jozef Baláž
Náklad: 7 710 000 ks

 

 

 

„50. Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika“ – Obálka prvého dňa

 

 

 

 

 

 

Opäť muselo uplynúť ďalších viac ako 20 rokov, aby sa M. R. Štefánik, už naposledy objavil na Československej známke v sérii „Bratislavské motívy“, v roku 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislavské historické motívy – M. R. Štefánik – štvorblok, hárček
Dátum vydania 21.07. 1990
Rytec: Martin Činovský
Náklad: 175 000 ks

 

Bratislavské historické motívy – M. R. Štefánik – Obálka prvého dňa
Dátum vydania 21.07. 1990

 

 

 

 

 

 

Poštové známky vojnovej Slovenskej republiky s portrétom Štefánika


Autonómne Slovensko začalo s prípravou známok pre vlastnú poštovú správu už pred 14. marcom 1939. Tieto známky boli po vzniku Slovenskej republiky vydané s pretlačou "Slovenský štát". Zásoby nespotrebovaných známok bolo možné použiť až do 31. júla 1940.

 

Pretlač na čs. známkach: Slovenský štát 1939 (21.3.- 8.4. 1939 / --)
Katalógové číslo (Slovenský štát):     9 (50h - zelená)

 

 

 

 

 

Pretlač na čs. známkach: Slovenský štát 1939 (21.3.- 8.4. 1939 / --)
Katalógové číslo (Slovenský štát):     10 (60h) fialová

 

 

 

 

 

Pretlač na čs. známkach: Slovenský štát 1939 (21.3.- 8.4. 1939 / --)
Katalógové číslo (Slovenský štát):     11 (60h) modrá

 

 

 

 

 

Poštový lístok z roku 1939 s príležitostným razítkom: „ Štefánikove oslavy Brezová pod Bradlom 4.5.1939“

 

 

 

 

 

 

 

Pri 20. výročí úmrtia Štefánika vydala Slovenská pošta sériu pamätných známok. Známky platili iba jeden deň, 4.5.1939.

 

 

katalógové číslo Pofis, Slovenský štát  34

 

 

 

 

 

katalógové číslo Pofis, Slovenský štát  35

 

 

 

 

 

katalógové číslo Pofis, Slovenský štát  36

 

 

 

 

 

 

katalógové číslo Pofis, Slovenský štát  37


Joomla developer