V roku 2020 sme na železničných staniciach v Tisovci, Rimavskej Sobote a Kremnici opäť mali možnosť privítať pojazdné múzeum Československej obce legionárskej (ČsOL) na Slovensku. Zásluhu na tom má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky, Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Banskobystrický samosprávny kraj a regionálne organizácie a združenia v miestach zastávok Legiovlaku. Napriek krátkemu pobytu navštívilo Legiovlak niekoľko tisíc záujemcov, medzi nimi veľa detí, žiakov a študentov, ktorí sa o túto kapitolu našich dejín živo zaujímali a z expozície si odnášali nielen upomienkové predmety knihy, informačné brožúrky a letáky vydané ČsOL a Nadáciou M. R. Štefánika. Medzi návštevníkmi boli aj takí, ktorí si prostredníctvom databázy legionárov v plukovnej predajni vyhľadali aj údaje o svojich predkoch legionároch.

 201010 Legiovlak 2020 SK 1

Zastávka v Tisovci bola spojená aj s odhalením rekonštruovaných hrobov štrnástich príslušníkov légií a domáceho vojska, ktorí v roku 1919 v okolí Tisovca padli a sú pochovaní na cintoríne v Tisovci. Finančné prostriedky na rekonštrukciu hrobov poskytli Ministerstvo obrany Českej republiky prostredníctvom Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratis, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Tisovec a Nadácia M. R. Štefánika. Mesto Tisovec s  primátorkou Mgr. Irenou Milecovou, Občianske združenie Gemerské grúne z Hnúšte a miestny historik Viktor Bradňanský sa pričinili aj o dôstojnú pietnu spomienku na cintoríne, na ktorej sa napriek intenzívnemu dažďu zúčastnili aj desiatky miestnych občanov. Zásluhou pani primátorky malo aj uvítanie predstaviteľov ČsOL, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva obrany SR, posádky Legiovlaku a ďalších oficiálnych hostí na magistráte veľmi slávnostný charakter.

 201010 Legiovlak 2020 SK 2

K úspešnej návšteve Legiovlaku v Tisovci prispelo aj občianske združenie Zubačka, ktoré k Legiovlaku pristavilo svoj rekonštruovaný funkčný parný rušeň ešte z dôb Rakúsko-Uhorska. Posádka Legiovlaku si so záujmom prezrela aj expozíciu Múzea Zubačka na železničnej stanici Tisovec.

Počas zastávky Legiovlaku v Rimavskej Sobote 21. júla 2020 si posádka Legiovlaku uctila 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a jeho podiel na organizácii légií a vzniku Československej republiky. V rámci návštevy Legiovlaku v Kremnici 25. júla 2020 sa legionári a členovia Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave poklonili aj pamiatke slovenského dobrovoľníka Ďurka Langsfelda a k jeho hrobu položili veniec.

 201010 Legiovlak 2020 SK 3

Expozíciu Legiovlaku na jeho zastávkach na Slovensku navštívili aj viacerí turisti zo zahraničia (Česká republika, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko), ktorí obdivovali rekonštruované vagóny a vyslovili uznanie celému projektu pripomínajúcemu udalosti spred viac ako sto rokov.

Pohľadom na vlakovú súpravu odchádzajúcu 26. júla z Kremnice sme sa symbolicky rozlúčili s Legiovlakom v rámci spolupráce s ČsOL na ambicióznom projekte LEGIE 100, pripomínajúcom slávnu kapitolu našej spoločnej histórie v rokoch 1914-1920. Spolupráce, ktorá sa začala v roku 2012 podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci na projekte, pokračovala v roku 2015 zaradením slovenského vozňa do súpravy Legiovlaku a jeho návštevami Slovenska v rokoch 2015, 2017, 2019 a 2020.

  201010 Legiovlak 2020 SK 4 

Ferdinand Vrábel, Pavel Šesták


Joomla developer