V podvečer 4. mája 2020 sa pri Pamätníku Gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika v Bratislave stretli členovia Správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika, aby si neformálnou pietnou spomienkou uctili Štefánikovu pamiatku pri príležitosti 101. výročia jeho tragického úmrtia. Spoločne položili veniec Nadácie Milana Rastislava Štefánika k skôr položeným vencom Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva obrany a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Veríme, že o rok si budeme môcť Štefánikovu pamiatku uctiť v zdraví, obvyklým pietnym položením vencov za zvukov vojenskej hudby, pred čestnou strážou, za účasti a s príhovormi oficiálnych hostí.

IMG 2148

Pavel Šesták, Nadácia Milana Rastislava Štefánika


Joomla developer