Pred budovou Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach sa dňa 18. novembra 2019 uskutočnilo slávnostné odhalenie Pamätníka M. R. Štefánika. Pamätník, iniciovaný nadšencami z Klubu Milana Rastislava Štefánika Trenčianske Teplice bol zrealizovaný s pomocou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčianske Teplice, Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a ďalších priaznivcov Štefánikovej osobnosti.  

MRS Trenc Teplic

Pavel Šesták


Joomla developer