Dňa 6. novembra 2019 sa uskutočnila v priestoroch Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach vernisáž výstavy "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik". Zástupcovia Nadácie M. R. Štefánika predstavili vedeniu, pedagógom a študentom gymnázia  panelovú výstavu, ktorá už druhý rok úspešne napĺňa zámer jej tvorcov, predstaviť verejnosti mnohorozmernú Štefánikovu osobnosť, astronóma, vojaka, diplomata, organizátora čs. légií ako armády budúceho štátu  a spolutvorcu Československej republiky, v ktorej sa Slováci stali  po prvý krát v dejinách národom štátotvorným. 

DSC_0284k.JPG

Záujem o výstavu v roku stého výročia Štefánikovho tragického úmrtia dostatočne dokumentuje zatiaľ 38 expozícií zorganizovaných najmä pre študentov a žiakov stredných, vysokých a základných škôl, ale tiež pre širokú verejnosť na území celého Slovenska.

 IMG_1671.jpg

Ferdinand Vrábel, Pavel Šesták


Joomla developer