Nadácia Milana Rastislava Štefánika spolu s Českolslovenskou obcou legionárskou a Klubom historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen prspeli k oslavám 75. výročia Slovenského národného povstania expozíciou Legiovlaku v Banskej Bystrici.

V dňoch 27.-31. augusta 2019 legonársky vlak pripomenie návšetníkom účasť Čs. legionárov v SNP. Legionári, ktorí sa na frontoch prvej svetovej vojny zaslúžili o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov a v rokoch 1918-1919 vybojovali územnú integritu spoločného štátu, neváhali a v roku 1944 sa opäť so zbraňou v ruke postavili do radov bojovníkov Slovenského národného povstania.  

Legiovlak_A3_BB.JPG


Joomla developer