Vďaka dotácii Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa Nadácii Milana Rastislava Štefánika spolu s Českolslovenskou obcou legionárskou, Klubom historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen a Železnicami Slovenskej republiky podarilo aj v tomto roku pripraviť program návštevy Legiovlaku na Slovensku. 

V dňoch 18.-19. júla 2020 pripomenú expozície legonárskeho vlaku návšetníkom slávnu históriu čs. legionárov, ktorí sa na frontoch prvej svetovej vojny zaslúžili o vytvorenie prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov a v rokoch 1918-1919 vybojovali územnú integritu spoločného štátu. Druhou zastávkou Legiovlaku na Gemeri bude v dňoch 21.-23. júla Rimavská Sobota.

LEGIOVLAK A3R SK Tisovec a RSobota

Tohtoročné putovanie zakončí Legiovlak v dňoch 25.-26. júla 2020 v Kremnici.

LEGIOVLAK A3R SK Kremnica


Joomla developer