V dňoch 1. – 2. decembra 2017 sa v Prahe a v Pardubiciach uskutočnil už piaty ročník medzinárodnej legionárskej konferencie Československej obce legionárskej (ČsOL), ktorý bol  pod názvom „Zborov náš vzor! 1917, 1942, 2017“ venovaný okrúhlym výročiam významných výročí československého prvého a druhého odboja –  stému výročiu bitky pri Zborove (2. júla 1917) a sedemdesiatemu piatemu výročiu vojenskej operácie Antropoid (27. mája 1942). Aj preto sa konferencia tentoraz konala na dvoch miestach – s témou Zborova v Prahe v Národnom památníku na Vítkove a s témou Antropoid v Pardubiciach – Zámečku.

Plagat konferencie 

 Na konferencii Nadáciu M. R. Štefánika zastupovali predseda Správnej rady Nadácie prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr. h.c., správca Nadácie Ing. Pavel Šesták a člen Správnej rady PhDr. Ferdinand Vrábel. S referátom na konferencii vystúpil F. Vrábel na tému „Ohlas bitky pri Zborove v Rakúsko-Uhorsku“ a P. Šesták, ktorý sa zaoberal reflexiami o návšteve Legiovlaku na Slovensku v auguste a septembri 2017.

 

V Pardubiciach sme si uctili pri pamätníku odbojárov aj obete heydrichiády v roku 1942, medzi nimi aj obyvateľov obce Ležáky.

F. Vrábel


Joomla developer