V dňoch 17. – 23. novembra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Francúzska s cieľom navštíviť pripomenúť si formovanie 21. a 22. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku. Púte sa zúčastnil aj člen správnej rady Nadácie M. R. Štefánika, PhDr. Ferdinand Vrábel.

 Treba však pripomenúť, že Česi a Slováci vo Francúzsku vytvorili už na jeseň 1914 Rotu Nazdar, ktorá bojovala v rámci Marockej divízie francúzskej Cudzineckej légie už na jeseň 1914 a najmä v máji 1915 pri Arrase. Bolo v nej aj 10 Slovákov. Rota Nazdar po veľkých stratách ako jednotka zanikla. Ostatných dobrovoľníkov rozdelili do iných jednotiek. Deväť dobrovoľníkov –  letcov, ktorých vybral M. R. Štefánik, slúžilo u letectva.

Nábor z rakúsko-uhorských  zajatcov povolilo Francúzsko až dekrétom prezidenta Raymonda Poincaré zo 16. decembra 1917. Postupne sa vo výcvikových strediskách v juhofrancúzskych mestách Cognac a Jarnac sústredilo okolo 10. tisíc dobrovoľníkov z Ruska, Srbska, Rumunska a USA.

 Formovanie streleckej brigády v južnom Francúzku sa uskutočnilo v juhofrancúzskych mestách Cognac a Jarnac. V novembri 1917 sem začali prichádzať Česi a Slováci z rumunských zajateckých táborov, ktorých tam získal do dobrovoľníckeho vojska Milan Rastislav Štefánik, potom časť príslušníkov ruských légií, ktorých sem pod vedením kapitána Otakara Husáka presunuli ako budúcu súčasť francúzskych légií a napokon aj výpravy dobrovoľníkov českej a slovenskej národnosti zo Spojených štátov amerických.

 Práve koncom novembra sem pod vedením Jozefa Honzu (1884 – 1965), rodáka z Chtelnice, dorazilo z USA prvých 38 Slovákov.

Dňa 12. januára  1918 bol vytvorený 21. čs. strelecký pluk v Cognaku a v máji 1918 22. čs. strelecký pluk v máji v Jarnaku. 30. júna 1918 sa konala prísaha a odovzdanie bojovej zástavy  V Darney. Sem ju z Paríža priniesol práve spomínaný Slovák – Jozef Honza spolu so svojimi druhmi Otom Broklom a Hynkom Gibišom.

20171118 160843k

 V Cognaku sú pochovaní nasledovní slovenskí príslušníci francúzskych légií: strelec Ján Bakoš, 2. rota 23. pluk, nar. 10. 10. 1889 vo Vrbovciach, zomrel 11. 10. 1918, strelec Martin Hujo, 11. rota 23. pluku, nar. 16. 11. 1895 v Štiavniku, zomrel 17. 10. 1918, strelec Ignác Lukáčik 10. rota 23. pluk, nar. 31. 1. 1892 v Jablonovom, okr. Veľká Bytča, zomrel 14. 10. 1918a strelec Juraj Maruniak, 10. rota 23. pluku, nar. 24. 4. 1898 v Uhliskách, zomrel v nemocnici.

 Okrem Cognaku a Jarnaku pútnici navštívili aj Bayonne, miesta bojov u Neuville-Saint-Vaast a La Targette, cintorín Père Lachaise v Paríži. Na všetkých miestach ich miestne autority – starostovia a ďalší predstavitelia miest i francúzskych veteránskych organizácií prijali s veľkou pozornosťou a prispeli aj k dôstojným pietnym aktom či už na cintorínoch, alebo pomníkoch a pamätných tabuliach.

20171122 090742k

20171123 115132k

  Celú púť uzavrela slávnosť na čestnom nádvorí parížskej Invalidovne za prítomnosti veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky, vojenského guvernéra Paríža a ďalších významných predstaviteľov slovenských, českých aj francúzskych ozbrojených síl a ďalších čestných hostí.

 Ferdinand Vrábel.


Joomla developer