Nadácia Milana Rastislav Štefánika organizuje verejnú zbierku na spolufinancovanie podujatia "Legiovlak 2017 SK II". Zbierku povolilo pod registrovým číslom  000-2017-029114  Ministerstvo vnútra SR. Na zbierku s rovnakým názvom  je možné prispievať od 15. augusta 2017 do 28. septembra 2017 na území Slovenskej republiky v hotovosti do pokladničky umiestnenej vo vozni Plukovnej predajne v súprave Légiovlaku.

Ďakujeme za každý príspevok na podporu podujatia, ktoré umožní širokej verejnosti oboznámenie sa s históriou čs. légii v rokoch 1914-1920 a ich podielu na vzniku Československej republiky, v ktore sa stali Slováci prvý raz v dejinách národom štátotvorným.

 


Joomla developer