V dňoch 13./14.7. – 15.7.2018 sa uskutočnil siedmy ročník Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“. Toto spoločensko-športové podujatie spája rodiská dvoch našich významných osobností, spolupracovníkov a zakladateľov Československej republiky, Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

 Keďže si v tomto roku pripomíname aj 100. výročie vzniku Československa, spoločného nezávislého demokratického štátu Čechov a Slovákov, bol siedmy ročník cykloprejazdu venovaný tejto významnej udalosti v dejinách našich národov. Preto  mal tento rok cykloprejazdaj slávnostný záver. S podporou Mesta Hodonín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Československej obce legionárskej Jednoty Český Brod bol na záver cykloprejazdu v Hodoníne usporiadaný koncert so sprievodným slovom o živote a diele T. G. Masaryka „Hudba v myšlenkách Masarykových“. Na podujatí vystúpili umelci z Havlíčkovho Brodu, JindřichMacek (lutna) a Jitka Baštová (akordeón). Veríme, že aj toto hudobno-slovné pásmo v rodisku nášho prvého prezidenta – Osloboditeľa T. G. Masaryka dôstojne prispelo k oslavám vzniku Československej republiky.

 Štart cykloprejazdu bol v sobotu 14.7.2018 o 9:00 hod. na Košariskách a cieľ v Hodoníne v nedeľu 15.7.2018 o 17:00 hod. s prestávkou, odpočinkom a neformálnou opekačkou na hrade Branč.

 Každý účastník podujatia dostal v cieli v Hodoníne okrem diplomu účastníka bezplatne aj dve nové publikácie, brožúru „Slováci v československých légiách“  a knihu F. Vrábela „Splnený sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa“.

Cykloprejazdu venovali tento rok pozornosť médiá: TASR, RTVS, Hodonínský deník atď.

Za poskytnutie finančnej podpory akcie, suvenírov, cyklomateriálu a informačných materiálov pre účastníkov ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Trnavskému samosprávnemu kraju a Mestu Hodonín.

 Dúfajme, že akcia prežije aj 100. výročie vzniku Československa.

Za organizátorov PhDr. Ferdinand Vrábel

IMG_7716.JPG

V cieli v Hodoníne

 

 


Joomla developer