Novinky

Pietny akt v Gbelciach 29. 11. 2018

 Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave – Petržalke, zástupca Československej obce legionárskej, Jednota Český Brod, členovia Matice slovenskej v Štúrove a ďalší vlastivední priatelia usporiadali dňa 29. novembra 2018 v obci Gbelce (pri Štúrove, okres Nové Zámky) pietnu spomienku pri pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne a aj štyroch zavraždených československých legionárov 7. 11. 1938.

Po Mníchove tragédia Československa pokračovala aj na Slovensku. Následne po prvej Viedenskej arbitráži (druhá bola v auguste 1940 a týkala sa Rumunska) sa od Slovenska na základe nemecko-talianskeho diktátu z 2. novembra 1938 muselo od Československa/Slovenska odčleniť územie s rozlohou10 390 km2 s 853 670 obyvateľmi podľa sčítania obyvateľstva v roku 1930. Z toho bolo 503 980 osôb maďarskej ale aj 272 145 slovenskej a českej národnosti. S výnimkou Bratislavy a Nitry stratilo Slovensko všetky mestá na juhu, ktoré boli prirodzenými hospodárskymi aj kultúrnymi strediskami okolia. Zvlášť citlivé to bolo v prípade Košíc. Pri okupovaní územia južného Slovenska horthyovským Maďarskom dochádzalo aj k rôznym atrocitám, podobne, ako pri okupovaní českého a moravského pohraničia nacistami. Jedným z najväčších zločinov – do dnešných dni nevyšetreným a nepotrestaným – bolo zavraždenie štyroch československých kolonistov, všetko bývalých československých legionárov v Rusku v obci Gbelce, vtedy po maďarsky a dnes opäť Köbölkút: Antona Mencla, Bedřicha Potměšilaa Josefa Škvora zastrelili, Vojtecha Mornsteina obesili. S Mornsteinom, ktorého život skončil na lanovej slučke zavesenejna strome pred miestnou školou, naložili tak preto, lebo bol aj veliteľom miestnej Sedliackej jazdy, ktorá pomáhala pri ostrahe hraníc. Ani jeden zo zavraždených pritom nekládol okupantom ozbrojený odpor.

 Na pietnom akte sa okrem niekoľkých aktivistov, ktorí si ctia padlých a pripomínajú si smutné udalosti z tragického 20. storočia, ako memento a výstrahu, aby sa takéto zločiny už nikdy viac neopakovali, napriek pozvaniu nezúčastnil nikto z miestnej samosprávy.

 Odkaz na pomník:https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5966-gbelce/

 Ferdinand Vrábel. člen Jednoty ČsOL Český Brod

 

gbelce 1 www

gbelce 2 www

 

Nadácia M. R. Štefánika si pripomenula 100. výročie vzniku Československej republiky v Bratislave, v Štefánikových rodných Košariskách a Hodoníne.

Najprv sa v raných hodinách zástupcovia Nadácie pripojili k sprievodu Prezidenta Slovenskej republiky a k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave položili veniec ako symbol vďaky zakladateľovi prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Pri Pamatniku v Bratislave Zástupcovia nadácie pred Pamätníkom v Bratislave 

 

Po presune do Košarísk sme sa najprv na lúke nad Štefánikovým rodným domom zúčastnili zasadenia lipy Česko-Slovenského priateľstva.

Sadenie lipy v Kosariskach                            Sadenie lipy Česko-Slovenského priateľstva v Košariskách

 

Oficiálny programv Košariskách pokračoval na cintoríne položeím kytíc k hrobom ruského legionára Jána Ďuriša a talianskeho legionára Štefana Marka.

Hrob Stefana Marka v Kosariskach

                               Pri hrobe legionára Štefana Marka v Košariskách

 

A už naša cesta smerovalaa späť do Bratislavy, aby sme sa mohli zúčastniť slávnostného odhalenia a položit veniec k pamätnej tabuli zakladateľom Československej republiky, T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi.

Pri pamatnej tabuli v Bratislave

Pred pamätnou tabuľou v Bratislave

 

V rámci spomienok na vznik Československej republiky v moravskom Hodoníne sme najprv boli na mestskom cintoríne pri uctení pamiatky obetí prvej svetovej vojny a padlých legionárov a podvečer pri zhromaždení stoviek ľudí u pomníku zakladateľa a prvého prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

20181028 181643

 Pri Pamätníku T. G. Masaryka v Hodoníne

 

Ferdinand Vrábel, Pavel Šesták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180926 1 upravena zaverecna sprava

 180926 2 upravena zaverecna sprava

 

171207-1 Podanie MV SR.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171207-2 Podanie MV SR.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píloha 4

Priloha 4 - potvrdenie o vklade 2.jpg

Príloha 5

Priloha 5 - vypis z uctu 9-2017.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny


Joomla developer